حمل و نقل

مل و‌نقل بین المللی انواع خرده بار
در مجموعه سریران برای اینکه بتوانیم هزینه های حمل و‌نقل بین المللی برای بار های با حجم کمتر از یک کانتینر را کاهش داده و سرشکن کنیم با ایجاد بستری برای ارسال خرده بار ها به کشور های همسایه ایران و خاورمیانه فصل جدیدی از حمل و‌نقل های بین المللی را ایجاد نماییم

مسیر حمل و‌نقل خرده بار به کشورهایی ک هم اکنون دایر می باشد به شرح ذیل می باشد :

حمل بار به عراق
حمل بار به عمان
حمل بار به افغانستان
حمل بار به ترکیه
حمل بار به امارات
حمل بار به قطر
حمل بار به هند
حمل بار به کویت
حمل بار به ارمنستان
حمل بار به آذربایجان
حمل بار به سوریه
حمل بار به مصر
حمل بار به پاکستان
به عنوان مثال برای حمل و‌نقل برخی کالاها مانند مواد غذایی دارویی یا حیوانات سرعت ارسال بسیار مهم است
و انتخاب کوتاه ترین و سریع ترین راه مهم می باشد
در جابجایی برخی دیگر از انواع کالا هزینه ارسال عنصر اصلی برای انتخاب روش حمل می باشد که به طرفین معامله بستگی دارد مقصد ،قانون کشور ها ارزش کالا ها و خطر حمل و نقل قوانین گمرکی عناصر دیگری هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند در نتیجه افرادی که با حمل و نقل بین المللی سر و کار دارند باید کیفیت هزینه زمان شرایط را بسنجند تا بهترین انتخاب موجود را داشته باشند