درباره ما

درمورد سر ایران بخوانید...

سریران حاصل تفکر تعدادی از مدیران جوان و کارآمد در حوزه ی بازرگانی است که سال‌هاتجربه بازاریابی خود در سرتاسر دنیا همچنین شرکت در نمایشگاه های بین المللی را گرد هم آورده اند…
سریران حاصل تفکر تعدادی از مدیران جوان و کارآمد در حوزه ی بازرگانی است که سال‌هاتجربه بازاریابی خود در سرتاسر دنیا همچنین شرکت در نمایشگاه های بین المللی را گرد هم آورده اند 
تا بتوانند در قالب یک مجموعه خدمات خود را در اختیار تولید کنندگان و تامین کنندگان سرتاسر دنیا قرار دهند . 
داستان سریران با به وجود آمدن بیماری کرونا و ورود ب بازار تامین تجهیزات پزشکی قوت گرفت تا بتواند سهم خود در کمبود امکانات پزشکی مردم عزیزمان را در شرایط حساس اقتصادی ایفا کند 
سریران با علم بر اینکه مارکتینگ برون مرزی برای تولید کنندگان و تامین کنندگان عزیز در سرتاسر دنیا هزینه بسیاری دارد خود را متعهد دید تا با الهام از سبک هوش مصنوعی و حذف حضور فیزیکی بازاریابی که زیر شاخه بازاریابی چریکی محسوب می‌شود راه اندازه کند .
لازم به ذکر است تیم سریران به دنبال استفاده از پتانسیل های داخلی برای صادرات موثر تر و تحقق توسعه ی ملی و گسترش فعالیت خود می باشد و تیم تحقیق و توسعه این مجموعه خوشبین ب تحقق این مهم در آینده ای نه چندان دور است .
خدمات سریران شامل : 
  • -تامین پروژه و پیمانکاری 
  • ⁃تامین مواد اولیه صنایع 
  • ⁃بازاریابی داخلی 
  • ⁃خدمات حمل و نقل 
  • ⁃امورگمرکی و مجوزات 
  • ⁃امور مالی و مالیاتی 
  • ⁃واردات 
  • ⁃ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی 
  • ⁃ثبت آگهی بین المللی 
 می باشد .